Jo Malone Black Cedarwood & Juniper Cologne 100ML

$ 140.00

Thuộc nhóm Woody Aromatic (Hương gỗ thơm). Nước hoa (dầu thơm) thương hiệu Anh Quốc.

Link sản phẩm Jo Malone