Hộp xem tivi, coi tất cả các đài cáp ở Mỹ, IPTV box, nhỏ gọn, du lịch

$ 249.99 $ 199.99

-Hộp xem tivi chỉ cần internet
-Xem được tất cả các đài cáp ở Mỹ bao gồm hơn 1000 đài
-Phim thể thao, thời sự, tin tức, trẻ em, người lớn
-Thư viện phim khổng lồ hơn 3000 các bộ phim đang chiếu ngoài rạp thêm phim người lớn.
-Ứng dụng youtub
-Úng dụng web browser
-Với $199.99 sẽ bao gồm 1 năm dịch vụ, sau đó mỗi năm $90 cho dịch vụ
-Bảo đảm dịch vụ trong năm có sự cố sẽ sữa chữa miễn phí ( chỉ dành cho dịch vụ)
-Hộp bảo hành 6 tháng

Link sản phẩm IPTV
Danh mục: