Số Giày Mỹ và Việt Nam

Số Giày Mỹ và Việt Nam

Giày Nữ

Mỹ Việt Nam Converse
4 35  
4.5 35  
5 36  
5.5 36  
6 37 4
6.5 37 4.5
7 38 5
7.5 38 5.5
8 39 6
8.5 39 6.5
9 39.5 hay 40 7
9.5 40 7.5
10 41 8
10.5 41 8.5
11 42 hay 42.5 9
11.5 42  
12 43 hay 43.5  
12.5 43  

Giày Nam

Mỹ Việt Nam Converse
6 40 5.5
 6.5 40 6
 7 41 6.5
 7.5 40 hay 41 7
 8 42 7.5
 8.5 41 hay 42 8
 9 43 8.5
 9.5 42 hay 43  9
10 44 9.5
 10.5 43 hay 44  10
 11 45 10.5
 11.5 44 hay 45 11
 12 46 11.5
 13 47 12
 14 48 13
 15 49 14
 16 50  

Giày Trẻ Em

Mỹ Việt Nam Converse®
10.5 27  
11 27.5 10
11.5 28  
12 28.5 11
12.5 29  
13 30 12
13.5 30.5  
1 31.5 12
1.5 32.5  
2 33 1
 2.5 33.5  
3 34 2
3.5 35  
4   3
4.5 36  
5 37 4
5.5    
6    5

Trả lời